ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Postup při přihlašování k pobytu a podmínky pro platnost a účinnost smluvního vztahu

 1. Objednavatel odešle vyplněnou závaznou přihlášku k ubytování na Baťových kolejích (adresa nám. T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín, Česká republika.). Formulář - závazná přihláška naleznete níže v této sekci.
 2. Do 5 pracovních dnů Vám na Vámi uvedený mail bude odeslaná smlouva k ubytování a údaje k platbě.
 3. Do 7 pracovních dnů po obdržení potvrzení rezervace je objednavatel povinen:
  1. zaplatit částku, která je uvedena ve smlouvě o ubytování v článku II. bodě 1.
  2. odeslat podepsanou smlouvu o ubytování ve dvou vyhotoveních na adresu ubytovatele Baťovy koleje, nám. T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín, Česká republika. Smlouva o ubytování, kterou si objednavatel vytiskne, vyplní, podepíše a odešle, je součástí potvrzujícího emailu.
 4. Připsáním celé výše částky uvedené v článku II. na účet ubytovatele a obdržením smlouvy v dané lhůtě nastává platnost a účinnost smluvního vztahu a ubytovatel je povinen zabezpečit rezervaci dle smluvených podmínek.
 5. V případě, že celá částka nebude připsána na účtu ubytovatele v dané časové lhůtě a současně nebude obdržena smlouva, rezervace se ruší.
 6. Požadovaná platba po potvrzení závazné přihlášky se skládá z:
  1. kauce ve výši jednoho měsíčního nájmu (informace o kauci jsou podrobně popsány v článku II. bodě 7. Smlouvy o ubytování)
  2. a nájmu za první měsíc

V případě Vašeho zájmu objednat ubytování na Baťových kolejích, vyplňte prosím následující formulář - závaznou přihlášku. Tento formulář slouží výhradně pro závazné objednání pobytu na Baťových kolejích (adresa T.G.Masaryka 1280, 76001 Zlín). V případě, že potřebujete pouze informace, tak nám prosím zavolejte nebo napište email na info@batovykoleje.cz

Údaje pro převodní příkaz:

Platbu pošlete ve prospěch jednoho z níže uvedených účtů.

Korunové účy

Číslo účtu Banka
1030527000/2700 UniCredit bank
265629795/0300 ČSOB

Eurový účet

Číslo účtu Banka IBAN BIC (SWIFT)
2800510884/2010 Fio banka CZ6320100000002800510884 FIOBCZPPXXX

Pro identifikaci platby je ubytovaný povinen vyplnit platební příkaz následovně: variabilní symbol – číslo ubytovací smlouvy (uvedeno na první stránce smlouvy o ubytování, která byla zaslána v potvrzujícím emailu o rezervaci), do zprávy pro příjemce uvést své jméno a příjmení.

Ubytovaný přitom bere na vědomí, že nesprávná identifikace platby jde k jeho tíži.

Důležité dokumenty:

Odesláním závazné přihlášky potvrzuji, že jsem uvedl pravdivé údaje a že jsem se seznámil s jejím obsahem, i s obsahem všech dokumentů (Kolejní řád a Požární řád), a že s nimi bez výhrad souhlasím. Dále se zavazuji, že uhradím platbu (kauce + nájem za první měsíc) ve lhůtách splatnosti. Odesláním tohoto formuláře souhlasím s tím, že mnou uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktu a potvrzení rezervace v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prestižní adresa v centru Zlína – nám. T.G.Masaryka
V sousedství Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Kongresové centrum Zlín