Kontakt

Projekt

ÚSPORY ENERGIE NA BUDOVĚ RADIX,
S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu a optimalizace energetického hospodářství prostřednictvím opatření, která povedou ke snížení konečných spotřeb energie.

Prestižní adresa v centru Zlína – nám. T.G.Masaryka
V sousedství Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Kongresové centrum Zlín